transparency-md.1

Transparency Maldives and six other Maldivian and international organisations have written to the President of Maldives to express concern at his announcement that executions in the country would resume by the end of September and ask for his intervention to halt the implementation of the death penalty in Maldives.

View/Download the press statement here

transparency-md.1

Transparency Maldives strongly condemns  disproportionate use of force against the journalists of Raajje TV and Sangu TV by the Police during the coverage of protests organised by the opposition parties on Wednesday afternoon and evening outside MDP campaign center.

View/Download our Dhivehi press statement here

View/Download our English press statement here

transparency-md.1

PRESS RELEASE – May 07, 2017

Transparency Maldives thanks its observers deployed across the country to observe the Local Council Election held on 6 May 2017. With the support of 25 observers and volunteers, TM observed 19 ballot boxes in 10 atolls: Haa Dhaalu, Baa, Kaafu, Alifu Dhaalu, Vaavu, Laamu, Gaafu Alifu, Gaafu Dhaalu, Gnaviyani and Seenu Atoll.  

In observing the Local Council Election, Transparency Maldives assessed both the election-day proceedings as well as the larger electoral and political environment. Transparency Maldives would like to express its gratitude to state institutions, civil society organisations and political parties for their contribution.

The following are the key findings we highlight based on our observation of 19 polling stations.

 • For various reasons, in several of the ballot boxes, voting began later than 08.00 am, as announced by the Elections Commission. In 17 out of the 19 ballot boxes observed, voting commenced between 8.10 and 09.00 am.
 • All necessary personnel and equipment were on site when voting began.
 • Except for two, all ballot boxes had the presence of one or more representatives from political parties or candidates when polling started.
 • Out of the 19 ballot boxes observed, one was placed at a  different location from where it was initially assigned.
 • Closing of polling was scheduled to 04.00pm, however close to this time, Election Commission announced to delay closing of polls to 06.00pm where polling started by 08.00am and to 08.00pm where polling started after 08.00am.
 • Out of the 19 ballot boxes observed, a total of 12 voters were not able to vote because due to administrative issues such as their names not being on the voter registry.
 • Out of the 19 ballot boxes observed, a total of 172 voters were assisted voters.
 • The ballot boxes observed by Transparency Maldives did not encounter any disturbances, neither was voting process disrupted for any reason.
 • Except for one, all ballot boxes had the presence of one or more representatives from political parties or candidates during the counting.
 • Out of the 19 ballot boxes observed, 15 ballot papers had extra marks, and three voters showed their ballot paper before casting the vote. Studies conducted in the Maldives suggests that similar acts are measures to ensure that those offered money or gifts vote to the candidate/party who offered money or gifts.

The following are our key observations of the larger political and electoral environment.

 • We note with concern that the 2017 Local Council Election was delayed on three occasions. While the first delay was the result of a Civil Court ruling following a case filed by the Progressive Party of Maldives (PPM), the election was further postponed a second and third time by the Elections Commission. A key feature of democratic elections is for it to take place regularly according to a predetermined schedule. Failure to hold elections as specified in the law, and the decisions by the Elections Commission to delay the elections will affect public confidence in the institution and in the electoral process.  
 • This election took place amidst political turmoil, with all opposition political leaders either currently in jail, in exile or facing criminal charges. This hindered opposition political parties’ ability to freely campaign in the run up to the election. 
 • Following the first postponement of the election, in February 2017, the fast-tracked amendments to the Local Councils Elections Act changed the requirements for candidacy in the election. This amendment allowed persons with previous criminal records to compete as candidates in the Local Council Election. Election delays coupled with such arbitrary legislative changes serve to undermine the credibility of elections.
 • Transparency Maldives and previous observer missions have repeatedly noted the problem of high level of vote buying in the Maldives. This continues to be an unchecked nationwide electoral issue that affect the credibility and integrity of elections.
 • We also note with concern that there were instances of misuse of state resources. For example, the Public Service Media (PSM) while denying coverage of opposition political campaigns, disproportionately covered political campaign events of the ruling party. Such actions not only undermine the integrity of PSM but also serves to provide the ruling party with an unfair advantage and precludes a level playing field.
 • Unfair restrictions on freedom of assembly  hindered the Opposition’s ability to campaign. Opposition parties expressed concern regarding arbitrary restrictions on leasing out public venues and allowing opposition street rallies while similar restrictions were not placed for ruling party candidates.
 • The Anti Defamation and Freedom of Expression Act passed in August 2016 placed severe limitations on media freedoms and restricted their ability to scrutinise election campaigns.
 • As with previous elections, Transparency Maldives notes a disproportionately low number of female candidates contesting in this Local Council Election. We also note the lack of efforts by the State and political parties to increase female political participation in elected leadership positions.

In light of our findings we observed that the administrative processes during election day was marred by the the questionable decision by the Elections Commission to arbitrarily extend the voting time. We urge the Election Commission to undertake serious confidence building measures to  strengthen the electoral process.  Moreover, significant problems exist in the larger electoral and political environment which include; the lack of a level playing field for opposition political parties, severe and arbitrary restrictions on media freedoms, freedom of assembly and expression, all of which restrict political and campaign activities; vote buying and the misuse of public resources for political campaigning.

We call on state institutions to lead the efforts to create a pluralistic political environment, work inclusively and with sincerity to address these issues and to create an enabling environment, conducive to a free and fair presidential election in 2018.

We offer our congratulations to all the newly elected councilors..

ENDS

Download the press statement in English and Dhivehi

YR1

Read and download the joint statement by Transparency Maldives and Maldivian Democracy Network condemning the rejection of the letters submitted by Yameen Rasheed’s family to Maldives Police Service. The letters call for a credible investigation into the brutal murder of Yameen Rasheed and the forced disappearance of Ahmed Rilwan.

Download the letter here

transparency-md.1

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ އަމަލު ތަހުގީގުކޮށް، އެކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކާއި ސަބަބު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަން

ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްގޮވާލާ އަދި ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ކެނޑިނޭޅި ވަކާލާތުކުރަމުންއައި ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނެކެވެ. އަދި 2014ގައި ވީނުވީއެއްނޭނގި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޓިވިސްޓް، އަހުމަދު ރިލުވާންގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިއެކެވެ. ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއިގުޅިގެން މިނިވަން، ހާމަކަންބޮޑު އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ފުލުހުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަދި ޝަރުއީ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައިމިވަނީ އެކިފަރާތްތަކުން އޭނައަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި މިފަދަ އިންޒާރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ޔާމީން ރަޝީދުވަނީ ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް، މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީން ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޓްރާސްންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދަ ހަމަލާތަކަކީ ސީދާ މިނިވަން ހިޔާލާއި ދެކޮޅަށްދެވޭ ހަމަލާތަކެއްކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި ކުރީގައި ދެވިފައިވާ މިފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ހަގީގަތް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާކަމީ ދައުލަތުން މިފަދަ ކަންކަމަށްދޭ އަހައްމިޔަތުގެ ހީނަރުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ދެކެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިންސާފު ގާއިމުނުވުމަކީ، އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށްލިބޭ ހިތްވަރެއްވެސްމެއެވެ. މިގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމު އަލީގެ މަރުގެ ފަހަތުގައިތިބި ބަޔަކާއި ސަބަބު ހޯދިފައިނުވުމާއި، އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށްނެގިބަޔަކު ހޯދިފައިނުވުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިފަދަ ގަތުލުއާމުތަކުގެ ހަގީގަތް ހާމަނުވާހާހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމުކުރެވިދާނެކަމީ ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެކެވެ. ހަމަޖެހޭ، އިންސާފުވެރި މުޖުތަމައެއް ހޯދައިދެވޭނީ ދައުލަތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ހައްގު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބަޔަކާއި ސަބަބު ހާމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

މިހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއާއި އެކުވެރިންނަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރަށް މިޖަމިއްޔާއިން އެދެމެވެ.

ނިމުނީ.   

Download our press statement here

transparency-md.1

PRESS RELEASE – April 13, 2017

Transparency Maldives (TM) will observe the upcoming local council elections currently scheduled to be held on 6 May 2017. The key objective of this observation will be to understand the challenges facing the electoral system, identify issues in the larger electoral environment and to provide meaningful recommendations to address electoral issues in the Maldives.

Approximately 25 registered observers will support our election day observation. In addition to election day observation, TM also will monitor the run up to the election and the larger electoral environment. In this regard, TM has consulted relevant stakeholders including the Elections Commission and political parties, with further consultations due over the next few weeks.

Based on past election observation findings, Transparency Maldives notes two key trends in Maldivian elections:

 1. Voting day processes are generally well administered and fair.
 2. Issues such as vote buying, misuse of state resources, intimidation of political opponents and undue restriction of space for political activity tend to take place in the run up to the election.

Based on this, Transparency Maldives will focus on the following aspects in our observation of the local council election:

 1. The electoral environment of Maldives.
 2. The electoral legal framework.
 3. Election day proceedings.

We note with concern that the local council election will be held against a backdrop of concerning level of repression of civil and political liberties in the country. Political persecution is at an all time high with all opposition political leaders currently in prison, under some form of detention or operating out of the country, in exile.

The introduction of a host of laws and regulations that undermine and counter democratic norms and freedoms has put serious constraints on freedom of assembly and freedom of expression. The newly enacted Protection of Reputation and Freedom of Expression Act, has criminalized defamation and undermined press freedom in the country, and the amendment to the Freedom of Assembly Act has placed serious constraints on political activity. Right to freedom of peaceful assembly and the freedom of expression are prerequisites for a free and fair election and are necessary to ensure a campaigning environment, free of intimidation and undue influence.

As of now the election day has been delayed thrice, citing various reasons. Internal conflict within the ruling Progressive Party of the Maldives (PPM) led to a civil suit which consequently postponed the initial date (14 January 2017) scheduled for voting. We also note that repeated election delays have created a tradition of undermining legal and constitutional deadlines set for elections. Such actions contravene democratic principles and undermine the integrity of elections.

In the coming days, Transparency Maldives will continue to publicise information of its election observation. On election day we will hold a press conference after voting concludes to share our observations with the public. A final election report will be published following the election.

END

You can view/download press statement here in English and in Dhivehi

transparency-md.1

PRESS RELEASE – April 06, 2017

A pluralistic political environment that allows for political dissent is one of the most fundamental prerequisites for a democratic society. Article 30 of the Maldivian Constitution unambiguously embodies this right for all Maldivians. However, today we are witnessing the intimidation of political opponents using state institutions, either through criminal investigations or state imposed fines. More disturbingly these measures against political leaders coincide with political fallout with government. The fact that that all opposition party leaders are either currently in jail, in exile or under arrest is a testament to authoritarian reversal the country is experiencing.

Transparency Maldives strongly condemns and is concerned by the intimidation of political opponents and those critical of the government by state institutions and the curtailing of the fundamental right to hold differing political opinions and ideas. Despite Article 17 of the Constitution disallowing discrimination based on “political thought”, we are witnessing political opponents facing unfair reprisals as a result of their political views. Holding dissenting political opinion has become a dangerous prospect in the country.

Transparency Maldives urges the government to find an amicable solution to the current political impasse and to work sincerely to ensure that the upcoming presidential election is free, fair and competitive. We call on the government to work with sincerity to bring back the country to the path of democracy, good governance and respect for human rights.

ENDS

You can view/download press statement here in Dhivehi and in English.