தமிழ்

[flexslider name=corruption]

ஊழலால் பாதிக்கப்பட்டவரா அல்லது ஊழலுக்கு சாட்சியா? பேசுங்கள். நமது வக்காலத்து மற்றும் சட்ட ஆலோசனை நிலையத்திற்கு அழையுங்கள். நாங்கள் கேட்போம். தொலைப்பேசி எண் 300 4017 அல்லது 930 4017 என்ற எண்களுக்கு அழையுங்கள்.

[toggle title=”Submit a Complaint” open=”0″][/toggle]
Share: