Filipino

Gender

Know Your Laws

Mula nang mabuo ang @transparencyMV’s Advocacy and Legal Advice Centre (ALAC), mahigit na sa anim na daang (600) mga manggagawa ang nakatanggap ng payo at tulong sa mga isyung kinakaharap nila gaya ng hindi pagtanggap ng sahod, pagtatago ng employer ng kanilang pasaporte, at iba pa. Makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo ng tulong legal. Hayaan mo kaming tulungan ka.

philipiines

Share: